URDET es va establir en 1989 i està situada en la petita localitat de Sant Llorenç de Morunys, als peus dels Pirineus, Europa.


POLÍTICA DE EMPRESA

URDET SL és una empresa consolidada amb una història de més de 30 anys i una trajectòria en el sector de les conserves i els preparats a base de bolets, tòfones, llegums, i més recentment all negre, en molt variades presentacions i formats. El seu principal objectiu és posar a disposició dels consumidors aliments de qualitat,  saludables, del màxim valor organolèptic, amb una vocació de producte de proximitat i de mínim impacte ambiental i de respecte cap als seus treballadors, proveïdors i clients.

Per aquest motiu la Direcció ha establert la present Política de Qualitat i Seguretat Alimentària amb l’objectiu de garantir aquests principis mitjançant la implementació a l’Empresa d’una cultura de seguretat i qualitat alimentària, que es compromet a difondre a tots els seus empleats, proveïdors, col·laboradors i clients. Els nostres compromisos són:

  • Oferir als consumidors aliments aportadors de salut pel seu alt valor nutricional.
  • Oferir als consumidors productes de qualitat, garantint l’absència de residus químics, al·lèrgens o contaminació microbiològica.
  • Elaborar els productes amb seguretat, garantint que els processos productius són els adequats i que disposen dels mecanismes de control i vigilància necessària.
  • Millorar constantment els nostres productes per adaptar-los als gustos i necessitats dels consumidors.
  • Sensibilitzar el personal en el compliment de les normes de seguretat alimentària que ens siguin aplicables.
  • Minimitzar l’ús dels recursos naturals (especialment energia, aigua, gas) i l’impacte ambiental que causa la seva fabricació, distribució i consum.
  • Mantenir les mesures de seguretat i protecció dels nostres treballadors, vetllant pel seu desenvolupament professional i integració social.
  • I amb tot això, obtenir la satisfacció del client a través d’una experiència de consum plaent i responsable, tant pel que fa les seves propietats alimentàries i característiques organolèptiques, com a la seva usabilitat i sostenibilitat ambiental.

Així mateix la Direcció es compromet a recolzar aquesta política, posant a l’abast els mitjans humans i materials que sigui possible per dur-la a terme, i revisant de forma periòdica els objectius alineats amb aquesta política de millora continua.