POLÍTICA DE LLIURAMENT
Transportistes
El servei de lliurament de URDET SL, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi principalment Integrats, Mail Boxes, UPS i TNT. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

Cost del transport
El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d’adquisició del Producte, l’Usuari serà informat del cost exacte d’enviament. Tingueu en compte que si l’import de la comanda supera els 150 euros abans d’IVA, el transport serà GRATUÏT. Actualment la nostra botiga online pot realitzar enviaments als nostres clients d’Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra, i Portugal.

Temps de lliurament
Per lliuraments de comandes a Espanya i durant dies laborables; Les comandes rebudes de dilluns a dijous abans de les 12:00 hores es lliuraran en aproximadament 48 hores.
Les comandes rebudes de dijous a diumenge, s’enviaran el dilluns, per tant, el lliurament serà efectiva entre dimarts i dimecres.

Per lliuraments de comandes en; França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra, i Portugal, el temps de lliurament és de 4-5 dies (dies laborals).

Per totes les destinacions, en èpoques de vacances estivals o de Nadal els dies de lliurament es poden incrementar a causa que els serveis de transports es retarden.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT
En el termini màxim de vint (24) hores, URDET SL enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a URDET SL
URDET, S.L. arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi la compra, remetent una còpia a l’Usuari. La documentació es realitzarà en la llengua espanyola.

Forma de pagament
A la botiga hi ha dues modalitats diferents de pagament: TPV Virtual i PayPal

TPV Virtual
L’avantatge del TPV Virtual és que és una web segura que processa la transacció de pagament amb targeta de crèdit. Quan el client de la botiga virtual va a realitzar el pagament de producte comprat, es connecta al TPV Virtual del Banc Sabadell que realitza on-line l’operació, sol·licitant autorització al banc emissor de la targeta. Un cop finalitzada la transacció, el TPV Virtual informa tant al comprador com al comerç del resultat i retorna el control a la botiga virtual. Quan es paga a través del TPV Virtual, les dades de la targeta de crèdit del comprador només són coneguts per l’entitat bancària. A més, la comunicació entre l’ordinador del comprador i el TPV Virtual es protegeix, xifrant les dades amb el protocol de seguretat SSL o amb el protocol SET, segons l’opció de pagament escollida, garantint d’aquesta manera la confidencialitat i integritat de les dades.

Paypal

Segur
Paga amb total seguretat amb la targeta de dèbit o crèdit a través de PayPal. Els números de la targeta mai seran revelats al venedor ni viatjaran per la xarxa.
Gratis
PayPal no cobra comissions per realitzar pagaments o enviar diners
Fàcil. Oblida’t d’introduir les dades de la teva targeta en cada compra. Només necessites un nom d’usuari i una contrasenya per realitzar els teus pagaments
Ràpid Paga immediatament i rep les teves compres amb major rapidesa.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
L’usuari té dret a desistir de la compra o sol·licitar un canvi a causa de la recepció de producte defectuós.

DRET DE DESISTIMENT
L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb URDET SL a través del correu electrònic a la següent adreça: urdet@urdet.com i desistir de la compra en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec del client el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que URDET SL indiqui a l’Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de dos (2) dies des que URDET SL li indiqui la forma de devolució.

Devolució de l’import pagat: el desistiment comporta la devolució de l’import pagat. Per a això, el client haurà d’indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual URDET SL haurà d’efectuar l’abonament. Un cop el producte en el nostre magatzem i passades les pertinents comprovacions s’efectuarà la devolució o bé del producte o del capital pagat. El termini per a aquest abonament serà l’establert en la Llei.

Excepcions. No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

PRODUCTE DEFECTUÓS
Si el producte lliurat presenta algun defecte, el client haurà d’notificar-ho a URDET, SL en el termini màxim de 48 hores, perquè el producte sigui substituït de manera immediata per un altre igual. Les despeses de recollida i del nou enviament del producte aniran a càrrec de URDET SL

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça: urdet@urdet.com o trucar al +34.973.492.183

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia URDET SL, o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes .

Tret que fos autoritzat per URDET, SL, o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

PROTECCIÓ DE DADES
En Compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les seves dades personals incorporades i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de URDET SL , mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a URDET S.L. No es comunicaran les dades a TERCERS, excepte per obligació legal, ni es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a URDET SL amb domicili a C. Anselm Clavé 21, 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida) o enviant un correu electrònic a urdet@urdet.com, juntament amb 1 fotocòpia del seu DNI indicant el tipus de dret que vol exercir. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es.

Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

CONTRASENYES
URDET, SL, facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a URDET SL de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

COOKIES
URDET, S.L. utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

LLEI APLICABLE I FUR
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de Solsona, Lleida, amb renúncia al fur que pogués correspondre al Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.